Det skriver kommentator Alf Gjørsund i Vårt Land.

Han mener den lave deltagelsen under årets valg er en svekkelse for demokratiet.

Tilsvarende tall i 2015 var 15,1 prosent da diskusjonen om vigsel av likekjønnede skapte engasjement.

Gjøsund påpeker at mange av kandidatene ikke drev valgkamp i det hele tatt i år.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler