Det skriver kommentator Alf Gjørsund i Vårt Land.

Han mener den lave deltagelsen under årets valg er en svekkelse for demokratiet.

Tilsvarende tall i 2015 var 15,1 prosent da diskusjonen om vigsel av likekjønnede skapte engasjement.

Gjøsund påpeker at mange av kandidatene ikke drev valgkamp i det hele tatt i år.

Flere kanaler