Rapport avdekket store feil.
Rapport avdekket store feil. Foto: Shutterstock
- Hvis rotet med økonomiske ordninger på Stortinget hadde skjedd i en privat bedrift, ville det ha fått konsekvenser for enkeltpersoner.

Det sier ekspert på ledelse og professor i økonomi ved BI, Petter Gottschalk.

Stortinget får sterk kritikk
Riksrevisjonen kom torsdag med en knusende rapport som avdekket store feil knyttet til de økonomiske ordningene på Stortinget. Riksrevisjonen rettet sterk kritikk  mot ledelsen på Stortinget, da både presidentskapet og administrasjonen. Ledelsen har ikke hatt god nok kontroll på ordningene og har forvaltet dem på en dårlig måte, mener Riksrevisjonen.

Både stortingspresident Masud Gharakhani og stortingsdirektør Kyrre Grimstad sier de er enige i at dette er kritikkverdig og at flere tiltak for å rydde opp er satt i gang.

- I det private så identifiserer man alltid en person og denne må stå til ansvar. Mens i det offentlige bruker en ofte svada som "systemsvikt" og da slipper de ansvarlige unna, sier professoren.

- Holder ikke
Blant det Riksrevisjonen peker på er at 51 stortingsrepresentanter har mottatt for mye i fratredelesesytelse og eller etterlønn.

- Vi har bedt administrasjonen ta kontakt med samtlige som er nevnt i denne rapporten, sa stortingspresident Gharakhani torsdag. Gottschalk er ikke imponert:

- Det er jo for å høre om de kunne tenke seg å betale tilbake det de har fått urettmessig utbetalt. Det er jo ikke godt nok. Dette er jo mennesker som bør forfølges hvis de ikke tilbakebetaler. Hvis dette hadde skjedd i næringslivet så kunne du ha unnskyldt deg med hva du vil, men trolig ville du både ha forsvunnet ut døren og betale alt tilbake. Mens på Stortinget blir det sikkert som i offentlig sektor for øvrig, at dette bare koker bort i læring og systemsvikt, sier professoren.