Det konkluderer forsker ved Universitetet i Oslo, Åse Røthing, som har analysert lærebøker i skolen.

Hun mener dette ikke skyldes vond vilje, men heller kunnskapsløshet blant lærere og forfattere.

- Det tegnes gjerne opp en utviklingslinje hvor det som skjedde i gamle dager i Norge, knyttes til det som er vanlig i andre kulturer eller muslimske land i dag. Da framstår det som om de fortsatt lever i gamle dager, sier Røthing til P4.

 

Minoriteter beskrives ifølge Røthing som å være frosset fast i fortiden, og som om det ikke finnes mangfold og ulikhet blant dem. Etniske nordmenn framstår derimot som moderne og i utvikling.

 

Forskeren mener dette forsterker fordommer mot andre kulturer som problematiske, og samtidig forsterker nordmenns selvbilde som bedre og uproblematiske.

- Det er viktig ikke å underkjenne de problemstillingene disse ungdommene står overfor. Samtidig er det viktig å ikke framstille det som om de er helt særegne og helt annerledes enn de utfordringene som etnisk norske ungdommer kan stå overfor, mener hun.