• 12.02.13
    - arbeidstittel BNL
    0 min
  • 14.02.13
    - Lukker øynene for menneskehandel
    0 min
Ifølge foreningen risikerer de som betaler for svart byggearbeid ikke bare å ende opp med et ubrukelig bad eller lekkende vinduer. - Vi har fått høre, og er overbevist om at flere useriøse aktører bruker pengene de tjener til menneskehandel og annen tung kriminalitet, sier direktør for næringspolitikk, Audun Lågøyr, til P4 Nyhetene.

Han mener at slike aktører etablerer seg i Norge fordi det her er folk som er villige til å betale svart, og det er lett å komme unna med det i Norge. - Vi har mange indikasjoner på at andelen svart arbeid som utføres her til lands har økt mye de siste årene og utenlandske kolleger ler nå av naive nordmenn, sier Lågøyr.

 * Vi bruker nå 60 milliarder kroner årlig på oppussing, noe som er en dobling på femten år. Samtidig oppgir de fleste seriøse bedrifter at de har mindre å gjøre.
 *Tall fra skatteetaten viser også at over ett av tre registrerte byggefirma i Norge ikke har noen omsetning. I tillegg kommer alle bedriftene som ikke er registrert.
- Dette samlet sier litt om andelen svart arbeid som utføres i norske hjem, sier Lågøyr.

Også politiet og skattemyndighetene er bekymret over utviklingen, og Byggenæringens Landsforening har nå bedt Fafo kartlegge omfanget av svart arbeid.

I tillegg ber BNL regjeringen innføre kompetansekrav i byggebransjen. Foreningen ser også for seg en form for belønningsordning der de som bruker hvit arbeidskraft kan få tilbake deler av summen fra staten. - Dette har redusert problemet til et minimum i Sverige, påpeker Lågøyr.