Det skriver Washington Post som har en egen database som faktasjekker hver eneste offentlige uttalelse Trump har kommet med siden han overtok i januar 2017.

Og usannhetene har blitt flere - mens han under sitt første år som president i gjennomsnitt kom med 5,9 uriktige eller villedende påstander daglig, var antallet i fjor økt til gjennomsnittlig 22 pr dag.