• 16.03.13
    - Må få tryggere nett for barn
    0 min
  • 18.03.13
    - Må få tryggere nett for barn
    0 min
Det sier barne,- likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til P4 Nyhetene.

Bakgrunnen er at barn utsettes for unødvendig mye de ikke bør på Internett.

- Det dreier seg blant annet om nettsider som inneholder grov fornedrelse, vold og sadisme. Det er mye av dette, og det er ganske mange ungdommer og barn som blir presentert for dette og som kan ta skade av det, sier hun.

Hun mener en nå bør diskutere nye virkemidler som kan beskytte barn bedre. Som eksempel nevner hun den røde stopp-knappen som finnes på enkelte nettsider i dag.

- Denne har vist seg å fungere, så man kan jo diskutere om det er verdt å innføre den på flere nettsider enn i dag, sier hun til P4 Nyhetene.

Knappen er en knapp som en trykker på dersom man ser noe som ikke burde vært på nettet, og det blir rapportert videre til noen som kan ta stilling om innholdet bør fjernes eller ikke.

- Folk må skjønne at det ikke er fritt fram på Internett. Det er ikke slik at det er helt andre  kjøreregler der enn ellers i samfunnet, sier hun.

Med andre ord mener Thorkildsen at det bør bli strengere retningslinjer for hva som er tillatt.

- Vi må ha en tydelig holdning til at barn skal beskyttes også på nett. Dette kan nok helt sikkert vekke en del følelser framover hos folk. men jeg håper at det norske folk kan være voksne, og at de er opptatt av barnas sikkerhet på nett i framtiden, avslutter hun.
Flere kanaler