0:00 | 0:29
Det mener leder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

En ny norsk undersøkelse viser at små barn mistrives med å være i barnehagen på full tid.

Rusdal mener det er på tide å tenke nytt, og at det bør blir mer akseptabelt å være hjemme med barna til de blir litt eldre.