- Regjeringen må nå sette av penger for å få ned prisen på togbillettene.

Det krever nestleder i Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad.

Dyrere å ta toget
Tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at fra jernbanereformen ble innført i 2017 og fram til 2020 så steg billettprisene med 14,5 prosent.

- Dette viser at en ikke har klart å oppfylle det som var målet med jernbanereformen, nemlig å gi folk et billigere og bedre togtilbud. Det er dessverre et resultat av at regjeringen har prioritert fly og biltrafikk foran tog og kollektiv. Det må ta slutt, sier Hermstad.

Miljøpartiet de Grønne mener billettprisene må ned med 20 prosent.

- Vi må få flere til å ta toget. Det må bli flere avganger, det må gå raskere og prisene må ned. Derfor må regjeringen prioritere dette, sier Hermstad.


- Billettpriser ikke viktigst
Men samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har ingen planer om å redusere billettprisene med 20 prosent.

- Vi har ikke noen konkrete ambisjoner om kutt i prisene per nå.

Nygård mener det er andre problemer på jernbanen som er viktigere for de som bruker toget.

- Vi sliter med en del utfordringer med stans i driften. Så det å få bygget ut det nye signalsystemet er kanskje det aller, aller viktigste for kundene da, sier samferdselsministeren.
 
Flere kanaler