Og de øker treffsikkerheten med 62 prosent, ifølge studien ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk i Oslo.

Patologer bruker i dag mikroskop for å analysere dette.

Forskerne mener den nye, mer effektive og treffsikre metoden, kan tas i bruk allerede til sommeren, skriver Aftenposten.

Flere kanaler