Jernbanereformen ble gjennomført i 2017, da tidligere NSB fikk sitt jernbanemonopol opphevet.
Jernbanereformen ble gjennomført i 2017, da tidligere NSB fikk sitt jernbanemonopol opphevet. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:52
Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen som sitter i transportkomiteen på Stortinget, mener situasjonen er en helt annen enn det den forrige regjeringen lovet da jernbanemonopolet ble opphevet i 2017. 

- Ved at den norske jernbanen har blitt stykket opp og pulverisert, må man nå betale billetter til mange selskaper på enkelte strekninger. 

For ved opphevelsen av tidligere NSB (Vy) sitt monopol i 2017, har enkelte strekninger blitt stykket opp mellom flere private selskaper- som gjør at det ikke lenger er mulig å betale minipris. 

- Ved flere strekninger må man dermed betale opp mot tre ganger den billettprisen som var før. 

Sterk prisvekst siden 2017

I følge Jernbanedirektoratet skal de ordinære billettpriser ligge på samme nivå som før jernbanereformen, og prisene skal bli regulert med en prisøkning tilsvarende konsumprisindeksen (KPI). 

Tall P4 har hentet fra Statistisk Sentralbyrå viser samtidig at billettprisene på jernbane, trikk og t-bane har steget med 28 prosent siden 2010- og prisveksten for kategorien har spesielt skutt fart etter 2017 da over halvparten av prisveksten har funnet sted. 

- Dette strider mot det Høyre og Fremskrittspartiet lovet før de gjennomførte reformen, nettopp at det ikke skulle bli dyrere å ta tog, sier Sandtrøen. 

Ikke enig

Morten Stordalen i Fremskrittspartiet, som også sitter i transportkomiteen, er helt uenig i at det er Jernbanereformen som har gjort det dyrere for folk å ta tog. 

- Grunnen til at man må betale for billetter på flere overganger, er at Vy ikke har ønsket å samarbeide med de andre togselskapene. At Vy har satt seg på bakbeina gjør det derfor dyrere å ta tog. 

Han mener derfor at den nye regjeringen og samferdselsministeren er nødt til å legge press på Vy for å få til samarbeid mellom togselskapene om prisene. 

Flere kanaler