Hun sier til Aftenposten at en stats viktigste oppgave er å beskytte sine innbyggere, noe hun mener en ikke klarte da det virkelig trengtes.

Skei Grande mener alle relevante systemer for beredskap og respons må ses på i et nytt lys etter angrepene.
Flere kanaler