• 18.11.11
    Arild Knutsen
    0 min
  • 18.11.11
    Arild Knutsen
    0 min

Det hevder Arild Knutsen, som er leder i foreningen for human narkotikapolitikk. Han får støtte fra jurister som har tatt flere slike saker til retten.

 

Retten har redusert bøtene

I tre tilfeller har retten konkludert med at bøtene er for høye og redusert de til et normalt nivå. Eksempelvis fikk den ene redusert forelegget til 2500 kroner, fra 10.000 som påtalemyndigheten la ned krav om.

 

- Det er ikke likhet for loven, så dette er et veldig grovt brudd, sier Knutsen til P4 Nyhetene.

 

Også jurister henger seg på argumentene til Knutsen. Cathrine Moksness i Gatejuristen har hjulpet de narkomane i disse tre sakene. Hun sier dette er på grensen til ulovlig.

 

- Hvis det skal være ulike satser, bør det være allment kjent og det er det ikke, hevder Moksness.

 

Retten skriver i den ene av de tre omtalte sakene: "Når dette direktivet er et internt arbeidsdokument, og altså ikke offentlig tilgjengelig, kan det spørres om man klarer å nå fram til målgruppen".

 

Politiet: Vi fortsetter som før

Når P4 Nyhetene drar til Oslo politikammer får vi "prislisten" i hendene umiddelbart fra Curt A. Lier, som leder påtaleseksjonen i Oslo-politiet.

 

Direktivet som ifølge Gatejuristen og tingretten blir holdt hemmelig for offentligheten viser at kjøp eller besittelse av narkotika rundt Oslo S, Grünerløkka og Vaterlandsområdet koster 10 000 kroner om man blir tatt. Andre steder i Oslo ville det kostet mellom 2000-3000 for en vanlig brukerdose heroin, kokain, hasj eller khat.

 

- Vi har aldri forsøkt å holde noe hemmelig og vi mener dette er allment kjent i miljøet. Det er ikke slik at det er noen usikkerhet for hvordan dette praktiseres, sier Lier.

 

- Men er det lovlig?

 

- I disse tre sakene har bøtene vært for høye, men vi har en rekke rettsavgjørelser som sier at vi kan fortsette med denne praksisen. Disse tre sakene har alle spesielle forhold som gjør at det ikke er greit, hevder Lier.

 

Gatejuristen har nå sendt brev til politiet hvor de ber om en tilbakemelding på når praksisen blir endret.

 

- Det blir den ikke, avslutter Lier.

 

Rystet over praksisen

- Oslo-politiets praksis med høyere bøter rundt Oslo S er helt klart ulovlig.

Det mener professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Andenæs.

 

- Jeg synes det er helt urimelig og forstår heller ikke at de har rettslig grunnlag for dette, sier Andenæs til P4 Nyhetene.

 

Han har fulgt sakene som sakkyndig vitne.

 

- Og det at politiet unnlater å anke saker som de taper er jo en meget påfallende praksis, sier professoren.

 

Tar opp saken med de folkevalgte

De ulovlig høye bøtene er et av temaene rusmisbrukere i Oslo vil ta opp med stortingsrepresentantene når de i dag inntar Stortinget.

Det er Foreningen for human narkotikapolitikk som arrangerer en marsj fra Jernbanetorvet til Stortinget, der Arbeiderpartiets stortingsgruppe har invitert dem inn til et møte.