Det er den klare beskjeden fra Mattilsynet.

Seksjonssjef for dyrevelferd, Torunn Knævelsrud, sier til Nationen at det hvert år ikke lykkes å ta ut rovdyret raskt nok i beiteprioriterte områder og slik fører til store dyretragedier.

Klima- og miljødepartementet på sin side mener de oppfyller den vedtatte politikken.

Flere kanaler