0:00 | 0:57
Det har i gjennomsnitt kjørt godt over 20.000 færre biler i uka gjennom bomringen i morgenrushet på hverdagene mellom klokken 6.30 og 9.00 etter at rushtidsavgiften i Bergen ble innført. Det er en nedgang på nærmere 14 prosent. 

Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Bergen bompengeselskap. Siden 1. februar har det kostet 45 kroner å passere i dette tidsrommet, samt mellom 14.30 og 16.30, noe som er 26 kroner mer enn ellers i døgnet.

- Langvarig effekt

- Disse tallene viser at den effekten vi så etter de to første to ukene har holdt seg utover våren. Så avgiften ser jo ut til å fungere etter hensikten, sier assisterende direktør ved TØI Kjell Werner Johansen til P4 Nyhetene. 

Bergenserne lar allikevel ikke bilen stå

Selv om det er mindre biler i morgenrushet, er det fortsatt like mange biler som passerer bomringen gjennom hele døgnet.

- Det ser ut som at veldig mye av nedgangen i trafikken i rushtid er trafikk som har flyttet seg til andre perioder, sier Johansen. Han mener derfor det er usikkert om det har særlig stor klimaeffekt. 

- Det kan jo være noe å hente der på at det er bedre flyt i trafikken og en jevnere kjøring. Det kan gi mindre utslipp, men en veldig stor klimaeffekt tror jeg ikke dette har hatt, sier Johansen. 

Fornøyde politikere

Klimabyråden i Bergen Julie Andersland (V) er uansett fornøyd. 

- Hovedintensjonen med dette er jo å spre trafikken slik at det blir mindre kø og det har det blitt. Folk kommer seg raskere på jobb og bussene har fått økt fremkommelighet og er oftere i rute.  Men det er klart at vi har som mål i Bergen at biltrafikken også skal ned, sier Andersland. 

Skal evalueres

Foruten om at tallene viser at trafikken trolig bare har flyttet seg og ikke forsvunnet, viser de at det fortsatt er en stor opphoping av trafikk rett før og etter at prisen går opp. 

- Jeg vil råde Bergen til å innføre en gradvis opptrapping og tilsvarende nedtrapping av køprisen like før og etter rushtid. For eksempel kan prisen øke og minke hvert kvarter rett før og etter at rushtiden starter. Det vil trolig føre til at færre bilister vil vente med å kjøre rett før eller etter og kan igjen føre til at trafikkflyten blir bedre, sier Johansen. 

Klimabyråd Andersland sier dette blant annet er noe av det som det vil bli naturlig å vurdere når ordningen skal evalueres etter ett år. 


Flere kanaler