Debatten om de ulike sammenslåingene har skapt stort engasjement, spesielt i Finnmark hvor fylkestinget lenge nektet slå seg sammen med Troms.
Debatten om de ulike sammenslåingene har skapt stort engasjement, spesielt i Finnmark hvor fylkestinget lenge nektet slå seg sammen med Troms. Foto: NTB scanpix
0:00 | 1:01
Valgoppslutningen til årets kommune- og fylkestingsvalg kan bli mindre fordi mange ikke kjenner kandidatene.

Ifølge flere valgforskere P4-nyhetene har snakket med vil de mange sammenslåingene av kommuner og fylker gjøre at flere politikere er ukjente for folk flest.

Større avstand
Sammenslåingene har en pris, sier valgforsker Jon Helge Lesjø.

- Hovedgrunnene til endringene har ikke vært å styrke demokratiet, men å styrke fagmiljøene og kvaliteten på tjenestene i kommunene. Avstanden mellom velgerne og de folkevalgte vil bli noe større, sier Lesjø til P4-nyhetene.

Lesjø trekker spesielt den nye regionen Viken som fra 2020 består av Akershus, Østfold og Buskerud. Regionen får 1,2 millioner innbyggere, og får et større areal enn Slovenia. 

Ukjente ansikt
Valgforskeren tror folk kan oppleve å miste lokale politikere som visste hvor skoen trykket.

- Det er grunn til å tro at det vil føre til at valgdeltakelsen går noe ned, forteller valgforskeren.

Han får støtte av valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

- Folk som stemte imot sammenslåinger kan kjenne på en apati og likegyldighet, som igjen kan føre til at folk ikke ønsker å bruke stemmeretten sin, sier han.
Flere kanaler