0:00 | 0:43
Norske politikere har liten virkelighetsforståelse om hvordan det står til i sykehus og sykehjem.

Det mener lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Fulle sykehus
Etter en lang pandemi fører nå mye smitte med både influensa og korona til fulle sykehus med økt beredskap flere steder i landet.

- De jeg snakker med forteller at de er slitne. Det er rekordmange innleggelser og i tillegg er mange ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom, sier Larsen.

Hun reagerer på at det ikke er gjort noe med grunnberedskapen i sykehusene siden før pandemien.

- Intensivkapasiteten ved norske sykehus er nå den samme som før koronapandemien traff oss i mars 2020. Det holder ikke. Vi må utdanne flere folk og sørge for at vi klarer å beholde de som er i jobb, sier Larsen.

P4-nyhetene fortalte i desember at antall intensivplasser ved norske sykehus fortsatt er 278. Det er det samme antallet som i mars 2020. Da sa helseminister Ingvild Kjerkol til P4-nyhetene at arbeidet med å utvide antallet intensivplasser ved norske sykehus er i full gang. Hun sa også at regjeringen ikke har et klart mål om hvor mange intensivplasser Norge trenger.

- Det er en krise
Larsen mener grunnberedskapen er for dårlig og mener politikerne kan bruke større ord om situasjonen i helsevesenet.

- Det bunner i en virkelighetsforståelse som ikke er nær der ting skjer. Vi har politikere som kaller situasjonen en utfordring. Det er ikke en utfordring. Det er ikke en utfordring, det er et kjempeproblem for sykepleiere, for pasienter og pårørende og for oss som samfunn. Vi klarer ikke å gi et tilbud som er faglig forsvarlig og det er ikke en utfordring, det er en krise, uttaler forbundslederen.

Hun mener problemene kan løses blant annet med å mobilisere tilbake helsepersonell og sykepleiere som har sluttet de siste årene.

- Men da må du gjøre noe med lønna. Så må vi få på plass teknologiske løsninger som frigir kapasitet, det krever investeringer. Vi må også bruke bemanningen riktig, vi må bruke sykepleiere til sykepleieroppgaver, helsefagarbeidere der de kan brukes og leger ut fra de tjenestene de skal gjøre.