det mener Nina Ronæs, høyskolelektor ved handelshøyskolen BI.

Unge føler de blir utsatt for gruppepress, blant annet gjennom reklame. Ronæs sier til avisen Vårt Land at barn burde lære å være bevisst på konsekvensene av valgene de tar. Hun mener unge må være klar over at det er de som må bestemme selv, uansett om de blir utsatt for press.
Flere kanaler