Alvorlig psykisk syke får ikke den behandlingen de trenger før de skrives ut, frykter fagpersoner.
Alvorlig psykisk syke får ikke den behandlingen de trenger før de skrives ut, frykter fagpersoner. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:58
- Det er en frykt blant oss fagfolk at vi ikke skjermer de mest alvorlig syke personene i landet vårt. Det er stadig press på å skrive pasienter ut av sykehus, forteller psykologspesialist Pål Grøndahl.

For få sengeplasser

Grøndahl sier liggetiden for de syke personene i Norge er kort både fordi det er et press på få plasser, men også fordi holdningen fra myndighetene er at pasientene skal fort ut i det normale livet igjen:

- Det er jo veldig ugunstig for vedkommende selv. Og for en liten gruppe er det også risiko for at de kan utøve vold igjen.

En fersk rapport fra Kripos viser at tretti prosent av alle som har drept eller forsøkt å drepe noen i årene 2014 - 2021 var personer med alvorlig psykiske lidelser og mange av disse har tidligere blitt fulgt opp av helsevesenet.


Økning i voldssaker etter loveendring

I 2017 ble den psykiske helsevernloven endret, den gjør det vanskeligere å legge inn folk med tvang. Siden loven kom har det vært en økning i voldshendelser drap og drapsforsøk blant personer med alvorlige psykiske lidelser forteller analytiker i Kripos, Heidi Fisher-Norman:

- Den høyeste forekomsten av vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser kommer i årene etter 2017.

Grøndahl sier mange av disse personene trenger faste rammer rundt seg i lengre tid, og at de ikke bare kan hives tilbake til det normale livet så fort de nærmer seg friske;

- At nesten alt skal foregå poliklinisk og at man skal være i egen bolig og alt mulig. Det er ikke alle som er friske nok eller i stand til å ha slike rammer rundt seg.