Som P4 fortalte i morges er SOS rasisme nå gjenstand for en omfattende gransking av medlemstall, økonomi og demokrati.

Daglig leder i Akershus barne- og ungdomsråd, Hans Kristian Solberg sier det har vært helt spesielle omstendigheter som gjør at SOS rasisme har fått avslag på søknad om pengestøtte.

 
- Vi oppfattet organisasjonen rett og slett ikke som demokratisk, sier Solberg.
Selv om fylkeslaget hadde mer enn 1.000 medlemmer var det bare tre som stilte på årsmøtet. Disse tre satt alle i ledelsen i fylkeslaget - og de tre er identiske med ledelsen i Oslo fylkeslag og de samme tre er også ledere på landsplan. I tillegg var revisoren ansatt i SOS rasisme.
- Meningen med å ha en revisor er at det skal være en uavhengig kontroll, og da blir det feil at revisor selv er ansatt i organisasjonen, sier Solberg.
SOS rasisme klaget senere på avgjørelsen, men klagenemnda stadfestet vedtaket om å avslå søknaden.
SOS rasisme har ikke ønsket å stille til intervju, men i en e-post til P4 avviser organisasjonen beskyldningene.