Streiken pågår på sin femte uke.
Streiken pågår på sin femte uke. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:52
Togstreiken som nå har vart i over fire uker har ført til flere hundre innstillte tog hver dag og reisende kommer for sent på jobb og for sent hjem.

Professor ved Institutt for rettsvitenskap ved handelshøyskolen BI, Morten Kinander, mener denne og mange andre offentlige streiker burde vært ulovlige. 

- Denne streiken burde vært kjent ulovlig. Den står ikke i forhold til de virkningene den har for samfunnet. Det er urimelig at en godt betalt gruppe skal kunne lamme så store deler av landet, sier Kinander.
 
- Vi andre hadde fått sparken

- Jeg vil sammenligne det med å ikke møte på jobb. Det er i utgangspunktet ikke lov å nedlegge arbeidet uten å få sparken. Det burde også vært konsekvensen dersom man går ut over hva som kan ansees som et forholdsmessig virkemiddel i en arbeidskamp, da med tanke på streikens lengde og virkning, sier Kinander. 

Professoren mener arbeidsretten burde hatt en hjemmel så de har mulighet til å avgjøre om en streik er ulovlig eller ikke. 

- Domstolen er ikke ukjent med slike problemstillinger, sier Kinander. 

- Mener du at folk ikke skal få lov til å bruke streik som et virkemiddel?

- Jeg er ikke mot streik generelt sett, men allerede idag er det jo mange som har store begrensininger i streikeretten. Streik er et voldsomt virkemiddel og man kan ikke argumentere med at hvis man ikke får ødelegge for mange mennesker, hva skal man da gjøre for å få det som man vil?