• 23.11.11
    - Dette er ikke akseptalbet
    0 min
  • 25.11.11
    - Alt jeg ønsker meg et pass
    1 min

- Det er uakseptabelt at det bor statsløse barn i Norge.


Det mener Barneombudet, og viser til at barn av tidligere asylsøkere arver foreldrenes tvil om identitet og dermed er uten mulighet til å få norsk statsborgerskap.

Hundrevis av barn og unge har ventet i flere år på svar om de må forbli statsløse.

- Forferdelig

Yousef Shamari er 17 år. I fjorten år har han bodd i Norge, men på grunn av identitetstvil som han har arvet fra sine foreldre får han ikke norsk statsborgerskap.

 

- Det er helt forferdelig, det skjærer hver gang jeg tenker på det eller snakker om det, sier Shamari.

 

Han er et av flere statsløse barn som hver dag møter på en rekke problemer. Da bestemoren hans døde hadde han ingen mulighet til å reise i begravelsen i utlandet. Han kan ikke reise på besøk til resten av familien som ikke bor innenfor Norges grenser. Han har heller aldri kunnet reise på skoletur til utlandet.

 

- Vi er mennesker vi også

 

Yousef Shamari er snart 18 år og han drømmer om å få stemme ved neste stortingsvalg, og har en bønn til norske myndigheter.

- Jeg behersker ikke arabisk en gang, sier Shamari.

Han forteller at han kan norsk, engelsk og spansk bedre enn arabisk.

 

- Jeg syns politikerne må ta tak i dette her for det finnes mange unge mennesker som meg og dette går inn på oss. Vi er også mennesker, understreker han.

 

- Kan ikke arve foreldrenes feil

 

Reidar Hjermann mener det er svært problematisk at mange barn i Norge er statsløse.

- De kan ikke få pass, de kan ikke reise til utlandet og nå de blir voksne kan de ikke stemme engang, sier Hjermann.

 

Han mener barn som bor i Norge og som ikke har noe annet statsborgerskap ikke kan arve foreldrenes feil.

 

I oktober i 2009 gikk høringsfristen for et forslag som dreier seg om nettopp dette ut.

I april i år sendte Barneombudet brev til Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet og etterlyste saken. Sju måneder etter har de ennå ikke fått noe svar. Det er for dårlig, mener Hjermann.

 

- Det er tydelig at det er en stor skuff der borte hvor ting forsvinner ned i og vi vet ikke hva som blir gjort, sier Hjermann.

Han vil nå henvende seg til departementet igjen.

 

- Hva i all verden er det som skjer? spør Barneombudet.


Les Yousef Shamaris kronikk:

 

http://framtida.no/articles/hva-betyr-det-lille-rode-passet

 

 

Flere kanaler