Både arbeidsministeren og representanter i arbeidslivet har sagt at de vil få ukrainske flyktninger raskt inn i jobb når de ankommer Norge.

- Dette vil være et fokusområde for Arbeidstilsynet, i kraft av at disse er sårbare som flyktninger i norsk arbeidsliv,  sier Torgeir Moholt, avdelingsdirektør for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

De vil nå følge nøye med for at ikke norske arbeidsplasser utnytter ukrainere som vil jobbe. 


Fokuset på useriøse arebidsplasser forsterkes

Flyktningstrømmen ut av Ukraina øker i omfang, og allerede har nærmere 4.000 ukrainere blitt registrert hos UDI i Norge. 

- Vi er kjent med at på grensen til Ukraina er det allerede i dag kriminelle og useriøse aktorer som fanger opp flyktninger for å mate dem videre inn i arbeidslivet. Derfor skal vi være klar over utfordringen og kunne håndtere det når de kommer hit, sier Moholt. 

Arbeidstilsynet holder alltid et øye med useriøse aktører i arbeidsmarkedet, og peker på at risikoen nå er større for at ferske ukrainere i Norge havner der. 

- Arbeidstilsynet har det som et av våre hovedmål å følge opp dem, slik at de ikke blir utnyttet i arbeidslivet, sier Moholt.  

Samtidig jobber de også med informere ukrainere som ønsker å jobbe om hvilke rettigheter de har.

- Infokort om rettigheter og plikter blir distribuert til mottakssteder, slik at de får det på stede de nå oppholder seg over kortere eller lengre tid, sier Moholt. 

Flere kanaler