Regjeringen tilbyr større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

Johansen sier til TV 2 at Oslo skal bygge ut kollektivtilbudet og få ned klimagassutslippene, og at det ikke lar seg forene med lavere bompenger.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener det er vanvittig å si nei til mellom fem og seks milliarder kroner til bomkutt og kollektiv.

Flere kanaler