Flere barn sliter psykisk. I fjor ble 6000 flere henvist til barne- og ungdomsspykiatrien.
Flere barn sliter psykisk. I fjor ble 6000 flere henvist til barne- og ungdomsspykiatrien. Foto: Shutterstock
Regjeringen er i gang med en opptrappingsplan for å bedre tilbudet for barn og unge som trenger hjelp i psykiatrien. 

Helseministeren mener også unge må få en sterke psyke, slik at de mestrer livets vanskeligheter. 

- Vi må dyktiggjøre den oppvoksende slekt i ta vare på sin egen psykiske helse, sier helseminister Ingvild Kjerkol. 

Unge kan selv ta grep

Under pandemien var det 30 prosent flere barn som fikk behandling i psykiatrien. 

Bare i fjor ble 64.576 barn og unge under 18 år behandlet i psykisk helsevern. Det er 9000 flere enn året før koronapandemien, viser tall fra Helsedirektoratet. Økningen er størst blant barna som er over 13 år.

Kjerkol frykter folkehelsa blant de unge bare blir dårligere, og mener barn og unge selv kan gjøre noe for å endre dette. 

- Det å gjøre noe aktivt hver dag, det å gjøre noe sammen med andre, og det å gjøre noe med mening, det er en god leveregel for å investere godt i sin egen psykiske helse, sier Kjerkol. 

Helseministeren mener dette er noe som kan forebygge, slik at færre unge får behov å få hjelp med sine psykiske plager.

- Det er litt sånn vi har lært oss med fem om dagen av frukt og grønt, fordi det er bra for kroppen, så er dette mer leveregler for den psykiske helsa, sier Kjerkol. 

- Ikke unges ansvar

Mental Helse har opplevd en økende pågang av unge som søker hjelp både under og etter pandemien. 

- Det blir feil å legge ansvaret over på barna, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

Hun peker på at det er viktig at lavterskeltilbud skal være lett tilgjengelig, slik at barn kan få veiledning og hjelp når de sliter med å håndtere livet. 

- Særlig når vi vet at det har vært store utfordringer for både barn og unge nå, som har fått hverdagen sin snudd på hodet de to årene, så tenker jeg at vi som voksne har et ansvar for å få de i gang igjen, sier Heggelund. 

 

Flere kanaler