0:00 | 0:40
Det mener Kommunenes Interesseorganisasjon, KS.

I dag ble det kjent at regjeringen fra høsten 2021 vil pålegge alle kommuner å vurdere norskkunnskapene til alle barn i barnehagealder.

KS sier dette er en jobb som allerede gjøres i svært mange kommuner og organisasjonen mener en lovfestet plikt ikke er veien å gå.

Flere kanaler