Det må bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold i justis- og beredskapssektoren, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr
Det må bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold i justis- og beredskapssektoren, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:38
Nylig ble Bergenspolitiet bøtelagt for behandlingen de ga varsleren i Monika-saken, Robin Schaefer. 

Straffen kom kort tid etter at Riksadvokaten kom med en knusende dom over mangelfull oppfølging av varsleren, som flere ganger prøvde å få saken gjenopptatt.

Nytt senter etablert

Nå har regjeringen etablert et nytt varslingssenter som skal styrke varslervernet.

- Justisdepartementet har et stort samfunnsansvar og er satt til å ivareta rettssikkerheten. Men vi må også sikre at varslere har de rette verktøyene til å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Senteret vi nå har etablert skal derfor styrke varsleres rettigheter, sier Kallmyr.

Regjeringen har tildelt selskapet Ernst & Young ansvaret for å drifte senteret. Mottaket skal fungere som en sikkerhetsventil for varslere som mener de ikke blir hørt av sine overordnede i en varslingsak.

- De skal vurdere viktigheten av varslingssakene og igangsette tiltak dersom det er nødvendig, sier statssekretæren.

- Et godt tiltak

Birthe Eriksen ved Universitet i Bergen skriver doktorgrad om varsling. Hun er svært positiv til det nye senteret.

- Dette er et godt tiltak fordi man etablerer en virksomhet utenfor ens egen arbeidsplass. Det gjør det lettere for ansatte å si ifra dersom man frykter at overordnede ikke tar dem seriøst.

Eriksen mener det er viktig at det nye senteret nå gjøres kjent for ansatte i justis- og beredskapssektoren.

- Dersom dette skal lykkes, må flere informeres om at et slikt senter eksisterer, avslutter hun.

Flere kanaler