Det slo NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fast da han holdt sin tale på sikkerhetskonferansen til Den norske Atlanterhavskomite i Oslo nå i formiddag.

Stoltenberg nevnte et mer uforutsigbart Russland, kriser i Midt-Østen og spredning av masseødeleggelsesvåpen som de tre store truslene som NATO må håndtere.
Flere kanaler