0:00 | 0:35
En ny rapport fra Kilden kjønnsforskning viser at helseforskningen først og fremst har mannen som utgangspukt. 

Rapporten som er bestillt av Norske Kvinners Sanitetsforening viser at det er store forskjeller mellom kjønnene, men at det som regel er mannen det forskes på. 

- Det er kvinner som kommer sent til lege med hjerteinnfarkt, fordi de ikke vet hvilke symptomer de skal se etter. Menn og kvinner har ikke de samme symptomene og derfor må de forskes mer på, sier prosjektleder og rapportforfatter Anne Winsnes Rødland.

Rapporten har fokusert på de sykdommene som er mest utbredt hos kvinner: 

  • Hjerte- og karsykdommer 
  • Kreft 
  • Muskel- og skjelettlidelser
  • Langvarige smerte- og utmattelsestilstander
  • Psykisk helse
  • Helse i ulike livsfaser
  • Reproduktiv helse
  • Fødsler
  • Overgangsalder 
  • Aldring
- Vi ser for eksempel at siden år 2000 er det kun 160 publikasjoner om kvinners hjerte-og karsykdommer, sier Rødland.