Det sier avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud i Finanstilsynet.

Etter at registerene ble innført i fjor har antall misligholdelser økt med sju milliarder kroner, ifølge E24.

- At det nå er vanskeligere ta opp lån kan være en av grunnene til at mislighold øker, mener Kongsrud:
Flere kanaler