• 30.03.15
    Hører du lyden?
    1 min
  • 01.04.15
    Her er lyden bare smarte hører
    0 min
I mange år har professor i nevrologi, Geir Oddmund Fuglesang, ledet forskningsprosjektet ved Ullevål Universitetssykehus.

Han har sammen med en gruppe forskere satt sammen komponenter, som for noen blir en lyd med spesielt utvalgte frekvenser som harmonerer med hjernebølgers svingetall. Derfor høres lyden bare av personer med uvanlig høy intelligens.

Hør lyden, eller stillhet, øverst i saken!

Forsvarsdepartementet interessert

Norske myndigheter er interessert i å komme med personer som er i stand til å høre lyden. Dette dreier seg om rundt en prosent av befolkningen, med IQ på 130 og oppover.

- For folk som er spesielt intelligente, med en IQ over 150, vil denne lyden være forferdelig å høre på, sier Fuglesang.

Du kan teste deg selv, og registrere deg på P4.no.

Fra regjeringshold gis det få opplysninger om hvorfor man ønsker denne kartleggingen.

Kilder P4 har vært i kontakt med opplyser imidlertid at det skal dreie seg om godt betalt, hemmelig arbeid for Forsvarsdepartementet. Det skal etter det vi kjenne til være snakk om nasjonal sikkerhet.
Flere kanaler