0:00 | 0:41
Det mener leder i Norges Kvinne- og familieforbund, Elisabeth Rusdal.

Et flertall i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden fordi de mener den uansett ikke treffer de som trenger den mest.

Rusdal mener det er et tankeløst forslag.
Flere kanaler