0:00 | 0:41
Klager på henleggelsen
I går ble det kjent at politi har henlagt en anmeldelse fra Viggo Kristiansen rettet mot meddømte Jan Helge Andersen, som handlet om falsk forklaring. Nå varsler Kristiansens advokat, Arvid Sjødin at de vil klage på denne henleggelsen. Sjødin mener også at det er feil at det er Agderpolitiet som behandler saken, og sier til P4 Nyhetene at han mener det burde vært Riksadvokaten som behandlet den.
 
Saksøker gjenopptakelseskommisjonen

Samtidig varsler Sjødin at Viggo Kristiansen går til sak mot gjenopptakelseskommisjonen. Sjødin sier de gjør dette fordi de mener det er gjort gjentatte saksbehandlingsfeil. Sjødin mener også at flere av medlemmene i kommisjonen er inhabile, fordi de ifølge han, skal ha tatt standpunkt tidlig i saken og ikke klart å endre seg. Sjødin sier medlemmene heller ikke klarer å forholde seg til nye opplysninger i saken. Han varslet kommisjonen i går om at de går til sak.

Leder i kommisjonen, Helen Sæter bekrefter at de har blitt kontaktet av Sjødin og skriver følgende til P4 Nyhetene:

"Ved hver behandling av en sak må kommisjonen ta stilling til sin habilitet. Habilitetsspørsmålet i Kristiansens sak ble særskilt drøftet i kommisjonens siste avgjørelse i desember 2013. Og vi må selvsagt vurdere det på nytt ved behandlingen av den siste begjæringen. Kommisjonen har ved behandlingen av Viggo Kristiansens tidligere begjæringer hver gang vurdert de enkelte momentene i hans begrunnelse for gjenåpning. Kommisjonens avgjørelser med begrunnelse er offentlige og enhver kan lese dem."

-Viggo gir seg aldri
Viggo Kristiansen sier via advokaten at han aldri vil gi seg. Arvid Sjødin viser til at loven forteller at når det er nye elementer i en straffesak så skal saken prøves på nytt, men gjenopptakelseskommisjonen har gjentatte ganger avslått dette.

Både Jan Helge Andersens familie og drepte Stine Sofies mor, Ada Sofie Austegard, har den siste tiden sterkt uttrykt at de ønsker at Viggo Kristiansen skal legge saken død.

– Hvis Viggo skal gjøre noe mer nå, må han si sannheten, uttalte Berit Andersen, mor til Jan Helge Andersen, i går. Hun mener henleggelsen av anmeldelsen mot sønnen må være et definitivt punktum for saken.

– Viggo er en tålmodig person som har sittet i fengsel i 13 år, Han vil komme ut av fengselet som han uriktig er plassert i, svarer Sjødin til P4 Nyhetene.