Forbundet viser til flere hendelser hvor både kommune og rektor ikke har ønsket å anmelde voldsovergrep, og overlatt det til den voldsutsatte ansatte.

14 prosent av grunnskolelærere i Norge ble i fjor utsatt for vold og trusler fra elever eller foresatte.

Flere kanaler