0:00 | 0:40
Solberg deltok selv på åpningen av verdensdagen for psykisk helse i Oslo i dag.

– Det er faktisk slik at psykisk helse er den største folkehelsesykdommen i Norge i dag, så dette er vi nødt å ta på alvor, sier Solberg til P4 Nyhetene.

Hun mener at spesielt må arbeidsgiverne på banen.

– Jobb så mye som mulig
– Tidligere var det slik at det var normalt å bli 100 prosent sykemeldt om man ble psykisk syk. Nå vet vi jo at det ikke er spesielt helsefremmende å sitte hjemme alene når man kommer i en slik situasjon. Faktisk er det jo slik at det å kunne jobbe har en svært positiv effekt, sier hun.

Derfor mener hun at arbeidsgiver har et ansvar for å få folk til å ikke falle ut av arbeidslivet.

– Det er snakk om å tilrettelegge. Arbeidsgivere som skjønner at en arbeidstaker i perioder ikke kan jobbe 100 prosent eller være like effektive er svært nødvendig, fortsetter hun.

Hun får støtte fra lederen av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

– Dersom en ansatt er borte i mange uker blir det så utrolig vanskelig å skulle komme inn i arbeidslivet igjen. Så for meg handler det om å allerede fra dag én skape en trygghet og en tillit hos den ansatte, sier hun.