KRAFTIG ØKNING FOR BILISTENE: På grunn av økende gjeld i bompengeselskapene mener Transportøkonomisk Institutt at bilistene vil måtte betale mye mer bompenger i fremtiden.
KRAFTIG ØKNING FOR BILISTENE: På grunn av økende gjeld i bompengeselskapene mener Transportøkonomisk Institutt at bilistene vil måtte betale mye mer bompenger i fremtiden. Foto: NTB/Scanpix
0:00 | 0:52
De fleste veiprosjekter finansieres ved hjelp av bompengeselskap som tar opp mye gjeld. Ofte er det et spleiselag mellom staten, næringslivet og det tas i tillegg opp store lån. 

– Denne gjelden har økt kraftig de siste årene, og dette er det til syvende og sist bilistene som må betale tilbake, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI til P4 Nyhetene. 

– De bompengene som skal innkreves i fremtiden som man låner på for å finansiere nye prosjekter, den har økt raskere enn innbetalingen av bompenger, forklarer Johansen.  Han anslår at gjelda i disse bompengeselskapene nå er oppe i 50 milliarder kroner. 

Femdoblet gjeld
Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, viser at denne gjelda har mer enn femdoblet seg fra 2002 til 2016.

– Disse tallene viser at denne gjelda øker relativt kraftig år for år. Det betyr at man kan se for seg at bompengebelastningen for bilistene kommer til å øke ganske vesentlig i åra som kommer, sier Johansen. 

Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reelll risiko for at dette endrer seg, i følge Johansen. 

– Dersom rentene begynner å stige samtidig som trafikkveksten uteblir, så vil man jo fort komme opp i en del vanskelige situasjoner rundt omkring, sier han. 


Flere kanaler