Den klare meldingen kommer fra valgforsker Frank Aarebrot.

Etter valget er det bare Arbeiderpartiets Hadia Tajik som har fast plass på Stortinget, mens SVs
Akhtar Chaudhry kan bli vara for finansminister Kristin Halvorsen.

Innvandrerne er ikke underrepresentert, mener Aarbrot.

-At to av stortingsrepresentantene har innvandrerbakgrunn er slett ikke så urimelig. Tatt i betraktning hvilken befolkningsmasse vi har som er innvandrere med norsk statsborgerskap, sier Aarebrot.

 

Det kunne vært flere innvandrere på Stortinget om partiene som i år gjorde et dårlig valg hadde fått bedre oppslutning.

 

-Det tok ganske mange år før vi fikk en same på Stortinget, og de har nå bodd i landet siden uminnelige tider, sier Aarebrot.

Stortinget skal speile befolkningen i Norge, og skal utvalget stå i stil med samfunnet for øvrig, bør det ikke bli for mange innvandrere på Løvebakken, ifølge Aarebrot.

 

-Jeg er ikke sikkert på at to innvandrere er et så galt tall. Kanskje det skal bli fire eller fem om et par år. Etter hvert begynner vi å komme i en situasjon der de blir overrepresentert om vi ikke passer oss, sier valgforsker Frank Aarebrot til P4.

 

Flere kanaler