00:00 | 00:40
FN retter skarp kritikk mot norske myndigheter, og reagerer blant annet på vergelovgivningen, forskjellsbehandling og bruk av tvang.

Fagsjef hos ombudet, Guri Gabrielsen, sier kritikken er berettiget. Norge må ta til seg kritikken, og FN-konvensjonen må tas inn i norsk lov, mener Gabrielsen.

Flere kanaler