NØSTER: En bør pålegges en måneds tenkepause før en skaffer seg en av disse, mener Senterpartipolitiker.
NØSTER: En bør pålegges en måneds tenkepause før en skaffer seg en av disse, mener Senterpartipolitiker. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
– Et kjæledyr er et levende vesen, ikke et leketøy, sier leder for Stortingets næringskomité, Senterpartiets Geir Pollestad.

I dag meldte P4 Nyhetene at nordmenn hittil i sommer har dumpet så mange dyr at det er sprengt kapasitet på flere av Dyrebeskyttelsens lokalavdelinger.

Ha en plan for ferien
– Man bør tenke seg svært godt om før man anskaffer et dyr, og jeg skulle ønske at flere la en plan for hvordan de skal håndtere ferien før de gjør dette, sier Pollestad.

Han tror til sjuende og sist at problemet handler om folks holdninger.

– Spesielt viktig er det at tamme dyr ikke bare blir satt ut i naturen. En kanin eller katt som har levd hele livet sitt inne og som så blir satt ut, vil sannsynligvis få en smertefull og rask død, tror Pollestad.

– En stor utfordring
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier dyr som blir dumpet i sommerferien er en stor utfordring.

– Heldigvis er det mange frivillige organisasjoner som gjør en kjempejobb for å ta hånd om dyrene som blir forlatt, men det er ingen heldig situasjon at det er så mange dyr som trenger hjelp, sier Dale til P4 Nyhetene 

Han påpeker at folk må ta ansvar for det de har tatt på seg selv, og sier at det aldri kan bli slik at staten eller frivillige overtar ansvaret fra dyreeierne.

– Men alle kan være med og støtte opp under det frivillige arbeidet som mange organisasjoner gjør. Både gjennom private donasjoner, og via støtteordninger som disse organisasjonene kan søke på, forteller landbruksministeren.   

Flere kanaler