Ansatte er bekymret for barns ve og vel fordi bruken av verktøy, program og tiltak settes i gang uten at det er gjort noen etisk vurdering i forkant.

Rådet har nå utarbeidet en etisk sjekkliste med spørsmål rektorer, barnehagestyrer og lærere bør stille seg, skriver Dagsavisen.

Flere kanaler