0:00 | 1:01
Dårlig læringsmiljø, for få vikarer og nedleggelser.

Det er blant konsekvensene flere barnehager nå frykter etter at regjeringen foreslår å kutte 350 millioner i pensjonstilskudd til private barnehager.

I et høringssvar om statsbudsjettet skriver Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at regjeringen svikter fundamentalt i finansieringen av barnehagesektoren.

Flere kanaler