0:00 | 0:39
En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at 7 av 10 kommuner ikke har brukerundersøkelser på nettsidene sine.

Fagdirektør Anne Kristin Vie frykter mange kommuner ikke tar hverken kvaliteten på tjenestene eller innbyggerne sine på alvor.

Flere kanaler