Stadig færre går til gudstjenester og blir døpt og konfirmert i Den norske kirke.
Stadig færre går til gudstjenester og blir døpt og konfirmert i Den norske kirke. Foto: Shutterstock
Stadig flere nordmenn sier de ikke tror på noen form for gud.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antallet ikke-troende har økt fra ti til 26 prosent siden starten på 1990-tallet.

Religionssosiolog Lars Laird Iversen tror det skyldes mer trygghet i hverdagen.

– Livene våre har blitt mer forutsigbare. Vi har en større følelse av trygghet og vet mer hva som skal skje både i morgen og om ti år. Denne følelsen tror jeg er med på å dempe behovet folk har for religion, sier Iversen.

Pandemien delvis skyldig

Det er også en klar nedgang i antall døpte i 2020 ble 23.000 barn døpt, noe som er en klar nedgang fra 28.000 i 2019 og det laveste noensinne.

Ifølge SSB har pandemien trolig en stor del av skylden for dette, men det har også vært en tydelig nedgang siden 2001.

Også andelen konfirmerte har stabilt sunket siden 2007, fra rundt 70 prosent av 15-åringene til 50 prosent.

Religion forsvinner ikke

Likevel tror ikke Iversen at religion er noe som kommer til å forsvinne med det første.

– Religion kommer til å fortsette som en relativt stor subkultur i Norge. De største endringene de neste ti årene vil nok skje i takt med de yngre generasjonene. Så dåp vil synke først, så konfirmasjoner også er det begravelsene som er det siste som synker, sier Iversen.
Flere kanaler