UENIG: Overlegeforeningen er uenige med Helsepersonellkommisjonen.
UENIG: Overlegeforeningen er uenige med Helsepersonellkommisjonen. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:58
- Ansatte vil rømme fra det offentlige helsevesenet dersom Helsepersonellkommisjonen får det som de vil.

Det mener leder i Overlegeforeningen, Ståle Clementzen.

Tror folk vil slutte
I sitt høringssvar til forslagene fra Helsepersonellkommisjonen skriver Overlegeforeningen at en ikke kan tvinge folk til å jobbe. 

Kommisjonen har sett på behovene i helsevesenet fram mot 2040 og har foreslått tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet. Et flertall i kommisjonen mener arbeidsgiverne må få mer makt over turnusen for å sikre at helsepersonell er på jobb når de trengs. 

Men forslaget om å gi arbeidsgiverne økt styringsrett faller ikke i god jord hos Clementzen.

- Det er medisin som ikke vil virke. Tvert i mot så vil dette øke problemet med å rekruttere og beholde personell, sier foreningslederen.

I høringssvaret skriver foreningen: "Of er sterkt kritisk til det forslaget som vi mener vi vil svekke arbeidstakernes medvirkning og vil kunne gjøre det vanskeligere å rekruttere og beholde personell."

- Kan ikke bruke tvang
I dag må alle parter være enige når turnuser skal legges på et sykehus.

- Men når flertallet i kommisjonen foreslår at arbeidsgiverne kan pålegge da er det ikke lenger en frivillighet men en tvang. Det er allerede mange som lurer på om de vil fortsette i yrket og dette vil absolutt ikke hjelpe på, sier Clementsen.

Det er lederen i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, enig i. Sykepleierfobundet skriver i sitt høringssvar at utfordringene knyttet til heltid og helgearbeid kan løses gjennom avtaler som stimulerer ansatte til å påta seg flere helgevakter eller lengre vakter i helgene. 

- Det løses ikke med tvang, sier Larsen.

Clementzen mener tvang vil føre til at flere vil gå over til det private helsevesenet.

- Og da ender vi opp med gode helsetjenester til de som har råd til det og et redusert tilbud til de som har råd til det, sier overlegen.