Ifølge TV2 sier politiet at både Halloween-feiring og at vi stilte klokka tilbake i natt kan være medvirkende årsak.

Både politiet i Telemark, Oslo, Agder politidistrikt og politiet i Hordaland melder om uvanlig mange oppdrag.
Flere kanaler