Fatåsen skole har blitt rammet av et massivt sykdomsutbrudd de siste to dagene, melder TV2.

Det er særlig to trinn som har blitt rammet. På 6.trinn er det normalt rundt 80 elever, her er 36 av barna syke. Det samme antall syke gjelder også for 8.trinn.

Flere saker

Foreslår å fjerne "enkepensjon" Regjeringen foreslår å fjerne ordningen som gir tilleggspensjon til etterlatte. Fredag 18.09 2020
Flere kanaler