Antipsykotisk effekt skal redusere symptomer som hallusinasjoner og  vrangforestillinger ved psykose.
Antipsykotisk effekt skal redusere symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger ved psykose. Foto: Shutterstock
Bruken av medisiner for psykiske lidelser øker. De aller fleste tar antidepressiva, men stadig flere benytter seg også av antipsykotika. 

I 2021 tok 124.431 nordmenn slike piller. Tall fra Norgeshelsa statistikkbank viser at det er 20.000 flere enn enn for fem år siden. 

Antipsykotika er legemidler som tas mot alvorlige lidelser som schizofreni, psykose eller bipolar lidelse. 

Flere opplever psykotiske episoder

- Det brukes til å dempe hallusinasjonene og stemmehøringen, forteller Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Han sier antipsykotika i større grad enn tidligere gis for å berolige eller lette på søvn hos de med symptomer på psykose. 

-  Men det kan også være at det er en reell økning i antallet som har psykotiske episoder. Særlig under koronatiden så har det jo skjedd en endring i antallet som får psykiske plager, så det kan også være at vi ser en reell endring knyttet til det, sier Lien. 

- Ikke i tråd med satsingen

Nesten 400.000 nordmenn bruker legemidler for psykiske lidelser. 

315.000 av dem tar antidepressiva, og hele 124.000 bruker sterke midler, som antipsykotika. 

- Det er særs urovekkende og heller ikke i tråd med den satsingen som har vært bestemt, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse. 

Hun mener tilbud om medisinfribehandling, skulle kunne ha erstattet mye av legemiddelbruken. 

- Så her tenker vi det er viktig at helseministeren reagerer, for dette er mot det som i utgangspunktet var tenkt og ønsket, sier Berg-Heggelund.