13000 flere fikk uføretrygd i fjor. Ved utgangen av desember var det i alt 352 200 mottakere - og det utgjør 10,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

Flere kanaler