TILBAKEKALL:136 personer i helsevesenet mistet sin autorisasjon i fjor. Blant annet 49 sykepleiere og 40 leger,  viser tall fra Helsetilsynet.
TILBAKEKALL:136 personer i helsevesenet mistet sin autorisasjon i fjor. Blant annet 49 sykepleiere og 40 leger, viser tall fra Helsetilsynet. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:41
I 2019 mistet 136 helsepersonell til sammen 145 autorisasjoner.

Blant de 136 er det 40 leger, 49 sykepleiere og 33 hjelpepleiere. 

–  Det er den mest alvorlige reaksjonen Helsetilsynet kan gi, så det er i svært alvorlige tilfeller det fattes slike vedtak, sier avdelingsdirektør for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsetilsynet, Anne Myhr til P4-nyhetene. 

Rusmisbuk oftest årsaken
For tiden granskes en lege ved Sørlandet Sykehus av Helsetilsynet etter flere alvorlige feiloperasjoner. Men i følge Myhr er misbruk av rusmidler ofte grunnen til at helsepersonell mister autorisasjonen. 

– Den hyppigste årsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen er rusmisbruk og det vi kaller adferd uforenelig med yrkesutøvelsen. Da dreier det seg oftest om tyveri av legemidler på jobb, sier Myhr. 

I tillegg er det mange som får advarsler. Mens det er flest sykepleiere som mister autorisasjonen, så er det flest leger som får advarsler. 52 leger fikk advarsler i fjor. 

– I slike tilfeller er det mer medisinskfaglige vurderinger som ligger til grunn. Det kan dreie seg om feil rekvirering av medisiner for eksempel, sier Myhr. 

Flere kanaler