Det er Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg som står i fare. Det ble de ansatte informert om i dag .

De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene, og selskapet understreker at det ikke sikkert at den utredningen ender med nedleggelser .

Flere kanaler