SEKS AV TI UTSATT FOR VOLD: Folk som jobber med barnevern og psykisk utviklinghemmede er ekstra utsatt for vold og trusler på jobb.
SEKS AV TI UTSATT FOR VOLD: Folk som jobber med barnevern og psykisk utviklinghemmede er ekstra utsatt for vold og trusler på jobb. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:43
1682 personer ble i fjor truet med eller utsatt for vold på jobben. 1243 ble påført en skade, mens 439 fikk trusler, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Fellesorganisasjonen, som organiserer vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger, sier det er enkelte som har det ekstra ille på jobb.

- Generelt blant gruppene vi organiserer blir tre av ti utsatt for vold og trusler. Dette er noe vi har jobbet med gjennom tiår. Når vi ser på undersøkelser som spør folk som jobber i kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og i tilbud til utviklingshemmede de siste tolv årene så sier seks av ti at de er blitt utsatt for vold eller trusler. Generelt i norsk arbeidsliv ligger prosenten på 7,5, sier leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik.

Krever tiltak
- Vi vet at det er underrapportering når det gjelder vold og trusler og det bekymrer oss, sier Kvisvik.

Fellesorganisasjonen mener det må på plass mer systematiske tiltak for å hindre dette, både for å forebygge og for å følge opp etter hendelser. De ønsker en egen forskrift i arbeidsmiljøloven som stiller strengere krav til arbeidsgiverne enn i dag.

- Denne forskriften må handle om at vold og trusler om vold forebygges ikke alene gjennom sikkerhetstiltak det er spørsmål om å vurdere bemanning, kompetanse, organisering og lederskap samlet sett fordi det er det som kan bidra til å forebygge, sier forbundslederen.

Trenger alle ansatte
Kvisvik håper at folk ikke blir skremt vekk fra å jobbe innen kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner og i tilbud til utviklingshemmede.

- Vi vet at dette er yrker som har god søknad til studiene. Men det er klart at vi opplever medlemmer og studenter som er bekymret for å gå ut i et sånt arbeid. Og derfor er det viktig at vi som samfunn sikrer dette på best mulig måte sånn at vi både får og beholder arbeidskraft til en sektor som virkelig trenger mye arbeidskraft, sier Kvisvik.

55 prosent av de som ble utsatt for vold i arbeidslivet i fjor var helsearbeidere, ifølge SSB.


Flere kanaler